طرح بازی فکری

                        

   پسرای گلم سعی کردند برای بازی های گروهی کارگروهی به کلاس ارائه کنند که در این بین پسر اندیشمندم

امید مکرم دوست توانست بازی با ریاضی روکه خودش طراحی کرده درگروه خودش اجرا کند .

با آرزوی موفقیت برای همه پسرای گلم      

DSC_0349 DSC_0348DSC_0347 DSC_0344 DSC_0336 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0333

DSC_0337 DSC_0338 DSC_0339 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0343